Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17)

Predavatelja: Dušan Hartman in Franci Žgajnar

Ljubljana, 17. 5. 2016

 

Cena: 10,00 €