Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Sestavljanje računovodskih izkazov in izdelava letnega poročila (Uvod v SRS, ZGD-1)

Tiskalniku prijazna oblika

Predavatelj: dr. Marjan Odar
Ljubljana, 9. 12. 2014

Cena: 5,61 €