Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3, SRS 8 in SRS 16)

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Blaž Pate
Ljubljana, 24. 10. 2017

Cena: 8,00 €