Popoldanska računovodskostandardna delavnica: Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 14, SRS 15, SRS 16, SRS 17, SRS 18)

Predavateljici: Saša Jerman in Simona Korošec Lavrič
Ljubljana, 9. 9. 2014

Cena: 6,60 €