Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 4)

Predavateljici: Marija Tomc Muc in Jerica Ipavec
Ljubljana, 13. 9. 2017

Cena: 5,30 €