Posodobljeni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju-2011 (gradivo je v angleškem jeziku)

Ljubljana, 1. februar 2011

Cena: 12,60 €