Posvet o posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2009

Ljubljana, 2. december 2009

Cena: 4,38 €