Posvet o posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2010

Ljubljana, 17. december 2010

Cena: 5,48 €