Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Saša Jerman
Ljubljana, 6. 12. 2016

Cena: 9,00 €