Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Saša Jerman
Ljubljana, 10. 1. 2017
9

Cena: 9,00 €