Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov

Predavatelja: Dr. Marjan Odar in mag. Saša Jerman
Ljubljana, 30. 1. 2019

Cena: 16,43 €