Posvet O sestavljanju letnega poročila za leto 2016

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Saša Jerman
Ljubljana, 16. 2. 2017

Cena: 8,80 €