Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih

Predavatelj: Dušan Hartman
Ljubljana, 8 11. 2018

Cena: 10,00 €