Praktična obravnava pomembnejših vprašanj s področja transfernih cen

Ljubljana, 5. februar 2008

Cena: 8,76 €