Pravila doloanja davčne osnove po ZDDPO-1 ter Pomen in primeri odloženih davkov

Ljubljana, 9. maj 2005, ponovitev 18. maj 2005

Cena: 5,48 €