Pravila revidiranja družb za upravljanje ter investicijskih in vzajemnih skladov po ZISDU-1

Ljubljana, 2. junij 2005

Cena: 3,65 €