Pravne, bilančne in davčne posledice združitev in delitev družb

Ljubljana, 16. september, 21. september in 26. oktober 2005

Cena: 6,40 €