Pravni, poslovni, računovodski in davčni vidik nedenarnega poravnavanja obveznosti

Ljubljana, 10. april 2009

Cena: 5,48 €