Pravni, računovodski in davčni postopki pri prostovoljnem in prisilnem prenehanju družbe

Ljubljana, 12. december 2012

Cena: 5,69 €