Predlagana nova obdavčitev pravnih oseb in dividend ter kapitalskih dobičkov (poglobljena predstavitev)

Ljubljana, 8. november 2006

Cena: 4,57 €