Pregled pravil ocenjevanja vrednosti in pisanje poročil o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju podjetij

Ljubljana, 12. 3. 2013

Cena: 9,08 €