Pregled pravil ocenjevanja vrednosti in pisanje poročil o oceni vrednosti s poudarkom na ocenjevanju nepremičnin ter strojev in opreme

Ljubljana, 13. 3. 2013

Cena: 12,11 €