Prostorski vidiki pri ocenjevanju vrednosti zemljišč

Predavatelji: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, prof. dr. Maruška Šubic Kovač, viš.pred. Mag. Mojca Foški

Ljubljana, 25. 1. 2016

Cena: 8,88 €