Računovodenje in davki v postopku prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Ljubljana, 24. maj 2012

Cena: 14,21 €