Računovodstvo in računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Karin Lušnic
Ljubljana, 3. 9. 2014

Cena: 6,05 €