Revizija obvladovanja tveganja s poudarkom na revidiranju finančnih naložb

Ljubljana, 24. maj 2010

Cena: 3,29 €