Revizorjevo poročanje o računovodskih izkazih za leto 2008

Ljubljana, 12. februar 2009

Cena: 6,57 €