Revizorjevo poročanje po MSRP, odkrivanje prevar in preprečevanje pranja denarja

Ljubljana, 1. december 2005

Cena: 8,23 €