Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse

Predavatelj: Dr. Renato Vrenčur
Ljubljana, 13. 4. 2018

Cena: 4,40 €