Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodnje prakse

Predavatelj: dr. Renato Vrenčur
Ljubljana, 14. 4. 2016

Cena: 8,00 €