Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe nepremičnin v praksi

Predavatelji: Maruška Šubic Kovač, dr. Igor Pšunder in Grega Hojnik
Ljubljana, 31. 1. 2017

Cena: 6,85 €