Seminar Finančno poslovanje gospodarskih družb in postopki zaradi insolventnosti

Ljubljana, 22. oktober 2009

Cena: 6,67 €