Seminar Finančni instrumenti po MSRP (MRS 32, MRS 39, MSRP 13 ter MSRP 9)

Predavatelji: Nena Cvetkovska, Simon Podvinski, Primož Kovačič
Ljubljana, 21. 4. 2016

Cena: 18,00 €