Seminar Izvajanje notranjerevizijskih poslov

Predavateljici: Maja Romih in Diana Žižek
Ljubljana, 15. 6. 2017

Cena: 11,30 €