Seminar Izzivi GDPR in ZVOP-2

Predavatelja: dr. Urška Kežmah in dr. Boštjan Kežmah
Ljubljana, 20. 3. 2018

Cena: 11,00 €