Seminar Koncept metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture (državne in občinske)

Predavatelja: mag. Dušan Mitrović in mag. Martin Smodiš
Ljubljana, 30. 8. 2018

Cena: 11,50 €