Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov z upoštevanjem najnovejših sprememb MSRP

Ljubljana, 22. januar 2010

Cena: 7,99 €