Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov

Predavatelj: Dušan Hartman
Ljubljana, 20. 1. 2017

Cena: 11,30 €