Seminar Množično vrednotenje nepremičnin v Sloveniji

Predavatelji: mag. Dušan Mitrović, mag. Martin Smodiš, Andrej Glavica, mag. Marko Suhadolc, dr. Dušan Zupančič
Ljubljana, 12. 5. 2015

Cena: 13,70 €