Seminar MSRP 15 in MSRP 16

Predavatelja: mag. Robert Horvat in dr. Barbara Mörec
Ljubljana, 11. 10. 2017

Cena: 10,95 €