Seminar: Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG

Predavateljici: Maja Hmelak in Tina Toman Pfajfar

Ljubljana, 16. 6. 2016

Cena: 8,82 €