Seminar Nova zakona: Zakon o urejenju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin

Predavateljici: Aleksandra Velkovrh in Helena Colarič Pritekelj
Ljubljana, 14. 2. 2018

Cena: 18,40 €