Seminar Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017

Predavatelja: mag. Karin Lušnic, Janez Kratnar
Ljubljana, 20. 6. 2017

Cena: 9,40 €