Seminar Novosti v MRS 19 s praktičnimi primeri

Predavatelj: Boštjan Vovk
Ljubljana, 10. 2. 2015

Cena: 5,20 €