Seminar Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja

Predavatelja: Barbara Tič in Aljoša Pohar
Ljubljana, 9. 5. 2017

Cena: 6,60 €