Seminar o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2014

Predavatelja: dr. Marjan Odar in Saša Jerman
Ljubljana, 16. 12. 2014

Cena: 5,30 €