Seminar: Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in najgospodarnejša uporaba (gradivo je v angleškem jeziku)

Predavatelj: Joseph J. Calvanico
Ljubljana, 17. 1. 2019

Cena: 21,90 €