Seminar Osnove ocenjevanja vrednosti in branje poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za pooblaščene revizorje

Predavatelji: dr. Samo Javornik, Janez Kratnar, mag. Karin Lušnic, Slavko Stošicki
Ljubljana, 11. 2. 2015

Cena: 11,32 €