Seminar Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17)

Predavatelja: Dušan Hartman in Alenka Krkovič
Ljubljana, 10. 5. 2017

Cena: 10,00 €