Seminar Posebne okoliščine v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin

Predavatelj: Marko Suhadolc
Ljubljana, 21.5.2019

Cena: 19,71 €